RADIOLOGIA SIMPLE

A partir de la utilització de raigs X, s’obtenen imatges de l’interior de l’organisme per tal de diagnosticar problemes de salut.

 

ELECTROCARDIOGRAMA

Consisteix en la representació gràfica de l’activitat elèctrica del cor, que s’obté mitjançant un electrocardiògraf en forma de cinta contínua. Permet realizar el cribatge i diagnòstic de malalties cardiovasculars i alteracions metabòliques.

 

ESPIROMETRIA

Consisteix en una sèrie de proves respiratòries senzilles, realitzades sota circumstàncies controlades, que medeixen la magnitud absoluta de les capacitats pulmonars i els volums pulmonars i la rapidesa amb que aquests poden ésser movilitzats (fluxes aeris).

 

ANÀLISIS DE SANG, ANÀLISIS D’ORINA, ANÀLISIS ESPECÍFICS

Permet realizar estudis al laboratori mitjançant l’obtenció d’una mostra de sang -sang complerta, plasma o sèrum- o d’orina (segons l‘anàlisis sol.licitat).
més informació anàlisis específics sense recepta mèdica.

 

AUDIOMETRIA

S’utilitza per medir la capacitat que té cada oïda de percebre les vibracions corresponents a diverses bandes de l’espectre audible.